Projecten

Door het mogelijk maken van scholing, voeding en gezondheidszorg, kunnen we deze kinderen weer een kans geven! Een kans op een leven, zoals alle kinderen, waar ook ter wereld, dat verdienen! Stichting Kans op Toekomst richt zich op kinderen uit kansarme gezinnen, straatkinderen en weeskinderen, met directe kleinschalige hulp. Deze kinderen hebben net als alle andere kinderen recht op scholing, voeding, kleding, medische verzorging en een dak boven het hoofd.

In Ethiopië gaan kinderen eerst naar de kleuterschool, omdat ze daar de letters en cijfers leren lezen, leren tellen en het alfabet leren opzeggen. Dit moeten de kinderen kunnen om toegelaten te worden tot de eerste klas van de lagere school. Naast de kennis van de cijfers en het alfabet moeten de kinderen ook nog in het bezit zijn van een schooluniform en moeten de schoolkosten betaald zijn. Na de basisschool en de middelbare school kan er een beroepskeuze worden gemaakt. Er volgt een studie aan een middelbare beroepsopleiding, een hogere beroepsopleiding of een universiteit.

De kinderen en hun gezinnen worden begeleid door de non-gouvernementele hulp-organisatie (NGO) ACSO in Addis Abeba, Ethiopië. De bestuursleden van Stichting Kans op Toekomst hebben al meer dan 15 jaar goede samenwerking met deze organisatie achter de rug.

Hieronder een overzicht van de gemiddelde jaarkosten van de ondersteuning per kind.

Focus

Inhoud

Kosten

Scholing

Schoolgeld, schooluniform, schooltas, schoolmaterialen, schoenen, gebruik van het dagcentrum en het salaris van een huiswerkbegeleider.

€ 50,00

Gezondheid

Twee keer per dag een maaltijd op het dagcentrum, medische verzorging, handzeep, zeep om kleren te wassen, voorlichting over aidspreventie, gezinsplanning, kinderverzorging en voorlichting in hygiëne.

€ 50,00

Wilt u een kind geheel of gedeeltelijk ondersteunen in zijn of haar basisschoolopleiding of middelbare schoolopleiding, dan is dat mogelijk. U kunt zich aanmelden als donateur.

 

 • Scholingsproject

  Kinderen van kansarme gezinnen, straatkinderen en weeskinderen ontvangen scholing, persoonlijke begeleiding en hulp. De kosten voor de opleiding, de schoolmaterialen en de reiskosten worden betaald. Ze krijgen naast materialen schooluniformen, schooltassen en schoenen. De kinderen worden na schooltijd in dagcentra opgevangen en ondersteund door maatschappelijke werkers en huiswerkbegeleiders.

  Daarnaast ontvangen de kinderen voeding, kleding en medische hulp. Ook de kosten voor hygiëneonderwijs en artikelen als zeep, wc papier, etc. zijn onderdeel van de ondersteuning. Het is erg belangrijk dat de kinderen naar de dokter kunnen gaan en medicijnen krijgen voor meestal gemakkelijk te verhelpen kwalen en zo hun lessen niet hoeven te missen. Er wordt ook aandacht besteed aan de leefomstandigheden van de kinderen en hun gezinnen. Door bovengenoemde ondersteuning worden niet alleen de kinderen, maar ook hun gezinnen geholpen.

  In de dagcentra van de lokale organisatie krijgen de kinderen een ontbijt en lunch aangeboden. Bovendien kunnen de kinderen hier terecht na schooltijd om hun huiswerk te maken. Er zijn huiswerkbegeleiders aanwezig, die helpen bij het maken van huiswerk en er worden faciliteiten aangeboden in de vorm van een bibliotheek, waar de schoolboeken van de verschillende klassen aanwezig zijn. De kinderen kunnen hier in alle rust studeren. Thuis is het vaak te druk en lawaaiig en is er in de krappe behuizing geen plaats voor hen. Naast een goede gezondheid en een gevulde maag is het erg belangrijk dat de kinderen er net als andere naar schoolgaande kinderen uitzien. Daarom worden schooluniformen en schoenen en enkele sets kleren door Kans op Toekomst betaald. Tot slot krijgen de kinderen nog een pakket schoolmaterialen zoals schriften, pennen, etc. uitgereikt, voordat het schooljaar begint.

  Ook aan de lichamelijke, sociale en geestelijke ontwikkeling van de kinderen wordt aandacht geschonken. De kinderen hebben de mogelijkheid om bij de dagcentra mee te doen aan sport- en spelactiviteiten. Dit verkleint tevens de kans dat de kinderen de straat op gaan en blootgesteld worden aan allerlei gevaren. Kinderen boven de 10 jaar, die gedragsproblemen vertonen, worden ondersteund en geholpen door maatschappelijke werkers. Op deze manier wordt voorkomen dat de kinderen aan lager wal raken. Ook wordt hen geleerd om zich volgens de normen en waarden van hun gezinnen en van de gemeenschap te gedragen. Ook hygiene (zeep) en gezondheid (medicijnen) worden in het scholingspakket meegenomen.

  Naast een goede gezondheid en een gevulde maag is het erg belangrijk dat de kinderen er net als andere naar schoolgaande kinderen uitzien en niet opvallen. Daarom worden schooluniformen en schoenen en enkele sets kleren door Kans op Toekomst betaald. Tot slot krijgen de kinderen nog een pakket schoolmaterialen zoals schriften, pennen, etc. uitgereikt, voordat het schooljaar begint.

   

 • Breakdanceproject

  In Addis Abeba zijn we dankzij vele sponsors in Nederland in staat om 32 kinderen en een breakdanceleraar te ondersteunen. Wekelijks geeft de  leraar vier keer twee uur les in een lokaal van onze partnerorganisatie ACSO. De leraar is opgeleid door twee breakdanceleraren uit Weert. In 2010 zijn deze twee leraren ter plaatste geweest, hebben een muziekinstallatie meegebracht en de eerste trainingen verzorgd. Aan het eind van hun verblijf konden ze Zacherias Tigistu en assistent Natenael Dawit als veelbelovende leraren voordragen. De start is succesvol en de sponsors stellen ons in staat om nog enkele jaren de trainingen te steunen. In Nederland zullen nog sponsoracties volgen om daarmee het project uit te kunnen breiden. Soms worden lessen voor enkele breakers van het Godanaw-project verzorgd en zijn er gezamenlijke battles en jams. Bekijk het filmpje.

  Breakdance Charity Battle Weert 2015 - geweldige opbrengst!

  De op zondag 1 februari 2015 in Weert gehouden Breakdance Charity Battle was een groot succes, met wel 600 bezoekers, een hele leuke sfeer en goede battles. De opbrengst gaat naar het breakdance project in Ethiopie!!!

  Tijdens de middag werden er breakdance battles en hiphop showcases gehouden. Er waren verschillende categorieën en er hadden zich vooraf al honderden mensen voor ingeschreven waaronder een aantal Belgen, Duitsers en zelfs twee Engelse groepen. Alle DJ’s, juryleden, presentatoren en organisatoren deden dit geheel vrijwillig om zo een steentje te kunnen bijdragen.

   

  Domien Claessens - Kans op Toekomst en Raymon Truijen - Dansschool Fresh

  De organisatie Dansschool Fresh wil de Charity Battle jaarlijks laten terugkeren zodat het project in Ethiopië een langdurig bestaan heeft.