Lokale organisaties in Ethiopië

Kans op Toekomst werkt in Ethiopië met een aantal lokale organisaties.

ACSO (Alem Children Support Organization)

Kans op Toekomst werkt in Ethiopië voornamelijk samen met de lokale organisatie ACSO (www.alemchildren.org). Hoewel ACSO een geheel op zichzelf staande organisatie is, willen we hier toch een korte uitleg geven waar zij voor staan en wat zij doen.

ACSO is een lokale non-gouvermentele organisatie (NGO) voor de ondersteuning van kinderen, opgericht door een filantropische Ethiopische mevrouw en haar familie. De officiële oprichting vond plaats in januari 1994. ACSO is opgericht om de problemen van arme kinderen en hun families aan te pakken voordat het te laat is.

De programma’s waar ACSO zich op richt zijn:

  • Preventie en Ondersteuning Programma voor arme straatkinderen. Verstrekking van onderwijs, kleding, aanvullende voeding, recreatie en speelfaciliteiten, gezondheids- en hygiëneondersteuning, juridische bijstand en algemene begeleiding zijn allemaal onderdeel van dit programma.
  • Programma ter Familie ondersteuning en gemeenschapsontwikkeling. Vaardigheidstraining, werkmogelijkheden, krediet faciliteiten, familie planning en ondersteuning voor kinderverzorging, bewustwording rond HIV/AIDS problematiek en de milieu hygiëne zijn onderwerpen die verstrekt worden aan deze kinderen en hun families. ACSO begon haar hulpverlening met slechts 5 straatkinderen, momenteel worden er echter meer dan 1.300 kinderen door de organisatie ondersteund. Bijna 200 moeders en jonge meisjes zijn geholpen door werkverschaffing schema’s. Bijna net zoveel moeders zijn betrokken bij de spaar- en krediet- schema’s. Meer dan 650 vrouwen wonen familie planningsbijeenkomsten en lessen in kinderverzorging bij op de centra van ACSO.

ACSO verleent haar project hulp en ondersteuning in 3 dagopvang centra in een gebied in Addis Abeba voorheen bekend als Woreda 23. Deze centra voor dagopvang zijn vlakbij de plekken waar de kinderen met hun families wonen opgericht. ACSO is momenteel bezig haar diensten uit te breiden naar de stad Bahar Dar, vanwege de grote omvang van de problemen die de kinderen daar ondervinden.

ACSO verzorgt zowel financiële als non-financiële middelen van donororganisaties,ambassades, bedrijven en andere humanitaire instellingen of individuen.